İyi Günler

Öz Çetinler kereste  yeni web sitesi ile hizmetinize girmiştir...


 

ISPM 15 AHŞAP AMBALAJ MALZEMELERİ HAKKINDA ULUSLARARASI STANDART

........ISPM 15 STANDARDI NEDİR?

........Ülkemizin de üyesi bulunduğu IPPC (Uluslararası Bitki Koruma Konvansiyonu) Genel Kurulunun 2002 yılında kabul ettiği, uluslararası ticarette ahşap ambalaj malzemeleri kullanımını düzenleyen standarttır. 

ISPM 15 STANDARDININ KAPSAMI NEDİR?

........ISPM 15 standardına göre ihraç edilen ürün ne olursa olsun, her türlü ahşap ambalaj malzemesi (kalınlığı 6 mm.den az olanlar hariç olmak üzere, palet, sandık, kasa, takoz vb.) işlemden geçirilmiş (ısıl işlem veya metil bromür fümigasyonu) ve işaretlenmiş olmak zorundadır. Isıl işlem veya metil bromür fümigasyonu ile işaretleme ancak yetkili firmalar tarafından yapılabilmektedir.

Firmamız bünyesinde yukarıdaki standartları sağlayacak fırınımız bilgisayar sistemli olup malzemeye istediğimiz sıcaklığı uygulayabilmekteyiz. 

İhracatta, Ahşap Ambalaj Malzemelerinin işaretlenmesi uygulaması alıcı ülke talepleri yönündedir. İthalatta ise ülkemiz uygulaması 01.01.2005 tarihinde başlamış olup, belirtilen tarihten sonra ISPM15 standardına uygun olmayan ürünlerin Türkiye'ye girişine izin verilmeyecektir. İhracatta ülkelerin uygulama tarihlerine herhangi bir müdahale söz konusu olmadığından alıcı ülke şartlarının yerine getirilmesi esastır.

  ISPM15 UYGULANMA TARİHLERİ

Amerika Birleşik Devletleri

ABD ISPM 15 standardını 2 Ocak 2004 te uygulamaya karar vermiştir. Ancak, 16 Eylül 2004 tarihinde yapılan bir değişiklik ile geçiş sürecinin 16 eylül 2005 tarihinde sona ermesi, belirtilen tarihe kadar ise ABD'nin APHIS kriterlerine göre standart uygulamasının devam etmesi kararlaştırılmıştır.

Arjantin

Arjantin henüz bir uygulama tarihi belirlememiştir.

Avrupa Birliği

Avrupa Birliği ISPM15 standardını, başka bir erteleme yapmamak üzere 1 Mart 2005'e ertelemiştir.

Avustralya

Avustralya'da ISPM15 standardı, 01 Aralık 2003'ten beri uygulamada olup, ithalatta zorunlu uygulama tarihi önce 1 Temmuz 2004, sonra da 1 Eylül 2004 olarak değiştirilmiştir. Avustralya ISPM15'e ek olarak AQIS kriterlerini istemeye de devam edecektir.

Brezilya

ISPM15 uygulaması 2004 Ocak ayından itibaren uygulanmaktadır.

Çin

Çin ISPM15 benzeri bir standart uygulamaktadır.

Kanada

Kanada ISPM15 standardını uygulamaya 2 Ocak 2004'te başlamıştır. 2005 baharına kadar bir geçiş süreci yaşanacaktır. Geçiş süreci sırasında uygun olmayan ahşap ambalaj malzemesi işlemden geçirilecektir. Uygun olmadığına dair bilgi ithalatçıya gönderilerek, uyarılacaktır.

Şili

Şili ISPM15'i yıl sonuna doğru uygulamaya koyacaktır.

Hindistan

Hindistan Nisan 2004'ten beri ISPM15'i uygulamaktadır.

Kore

Kore 2005 yılının ilk aylarında uygulamaya geçecektir.

Meksika

Meksika Aralık 2003'te ISPM15 uygulamasına başlamıştır.

Hollanda

Hollanda standardı kendi ihracatları için 1 Ekim 2003 tarihinden itibaren uygulamaya koymuştur. İthalatlar için ise AB'nin uygulama tarihi olan 1 Mart 2005'i beklemektedir.

Yeni Zelanda

Yeni Zelanda ISPM15 standardını Ağustos 2003'ten beri uygulamaktadır.

Türkiye

Türkiye IPPC'yi, uyguladığı Fitosaniter Talimatlarda yaptığı değişiklikler konusunda bilgilendirmiştir. 1 Ocak 2005'ten itibaren Türkiye, ithal edeceği ürünlerde ISPM15'e uygunluk arayacaktır.

  COPYRIGHT © 2010 HER HAKKI SAKLIDIR.